BETINGELSER
Vi gør opmærksom på, at:

 • Levering vil være kl. 12, hvis ikke andet er aftalt.

 • Bestilling af den daglige forplejning skal foretages senest dagen før kl. 12.

 • Mødeforplejning bestilles på hjemmesiden kantinen.dskd.dk

 • Bestillinger til møder og konferencer under 20 personer skal foretages inden kl. 12, 2 dage før afholdelse af arrangementet.

 • Bestillinger til møder og konferencer over 20 personer skal foretages en uge før afholdelse af arrangement.

 • Alle serveringer og tilhørende leveringer skal først tilbydes Foreningen Kantinen på Designskolen Kolding, som dog ikke har monopol på at udføre opgaven.

 • Levering i juli måned + 1. uge i august samt mellem jul og nytår kan kun ske efter nærmere aftale.

 • Betalingen skal finde sted inden for 14 dage. Hvis dette ikke er tilfældet vil fremtidig levering ophøre

 • Der udskrives kun en samlet faktura pr. cvr nr. pr. mdr.

 • Levering kan først ske efter kl 8.00

 • Leveringer under 2500 kr., pålægges et gebyr på 90 kr. for levering.